Wat is PM en wat zijn de schadelijke effecten op de gezondheid?

PM staat voor fijnstof (ook wel deeltjesvervuiling genoemd): de term voor een mengsel van vaste deeltjes en vloeistofdruppels die in de lucht voorkomen. Sommige deeltjes, zoals stof, vuil, roet of rook, zijn groot of donker genoeg om met het blote oog te zien. Andere zijn zo klein dat ze alleen met een elektronenmicroscoop kunnen worden gedetecteerd. 

Deeltjesvervuiling omvat:

  • PM10: inhaleerbare deeltjes, met diameters die doorgaans 10 micrometer en kleiner zijn; en
  • PM2,5: fijne inhaleerbare deeltjes, met diameters die doorgaans 2,5 micrometer en kleiner zijn.

* Hoe klein is 2,5 micrometer? Denk aan een enkele haar op je hoofd. De gemiddelde mensenhaar heeft een diameter van ongeveer 70 micrometer, waardoor deze 30 keer groter is dan het grootste fijne deeltje.

Copyright @EPA USA (https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics)

Deze deeltjes zijn er in vele maten en vormen en kunnen bestaan uit honderden verschillende chemicaliën. Sommige zijn rechtstreeks afkomstig van een bron, zoals bouwplaatsen, onverharde wegen, velden, schoorstenen of branden. De meeste deeltjes vormen zich in de atmosfeer als gevolg van complexe reacties van chemicaliën zoals zwaveldioxide (SO₂) en stikstofoxiden (NOx), vervuilende stoffen die worden uitgestoten door energiecentrales, industrie en auto’s.

Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?

Fijnstof bevat microscopisch kleine vaste stoffen of vloeistofdruppels die zo klein zijn dat ze kunnen worden ingeademd en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Sommige deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer kunnen diep in de longen terechtkomen en sommige kunnen zelfs in uw bloedbaan belanden. Hiervan vormen deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer, ook wel fijnstof of PM2,5 genoemd, het grootste risico voor de gezondheid.

Hoe kunnen we dit risico verkleinen?

Wat u kunt doen is een luchtreiniger met HEPA-filtersysteem plaatsen. Een slimme luchtreiniger zoals C200  of C360 kan u bovendien real-time gegevens leveren over de PM-concentratie binnen en buiten, en over de luchtkwaliteit. Aan de hand van de AQI (luchtkwaliteitindex) en de kleur van het indicatielampje op het display, bent u direct op de hoogte van de actuele luchtkwaliteit.

Ontdek welke luchtreinigers ‘smart’ (intelligent) zijn en waarom

Gerelateerd interessant artikel:

Welke luchtkwaliteitsnorm gebruikt uw luchtreiniger om ‘goede’ luchtkwaliteit te definiëren?

Share this Press article
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 tumblr
分享在 telegram
分享在 email
分享在 reddit
\