Over zwembaden in coronatijd, binnenklimaat en luchtfiltering

Vanuit de overheid heeft het overgrote deel van de zwembaden toestemming gekregen om weer open te gaan. Zwemmers gaan weer sporten en medewerkers gaan weer aan het werk, maar het moet wel op een veilige manier. In de richtlijn “Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen” is beschreven hoe dat veilig kan en welke stappen gezet moeten worden om de hygiëne en desinfectie in badinrichtingen te waarborgen. Wat nu de officiële voorschriften zijn, lees je zoal op www.zwembadpoli.nl .

In dat kader heb ik vorige week meegewerkt aan de totstandkoming van specifieke protocollen voor de heropening van zwembaden. Nationaal, maar ook internationaal, wordt bijna dagelijks overleg gepleegd door specialisten op dit terrein, zo ook op 18 mei jl. (met Nederland, Italië, Griekenland, Engeland, Oostenrijk, USA). Onderstaand de visie van een van de virologen/wetenschappers van het gezaghebbende Center of Disease Control (Atlanta, USA):

“I have much more information regarding the quantity (weight and volume) from breathing, talking, coughing and sneezing and relate that to the above required infectious volumes. I’d be happy to share that info. It shows that breathing is very low risk, while talking is the primary common activity that is risky since 6-7 seconds of moderate volume talking is equivalent to one cough and a sneeze is equivalent to around 200 coughs.

This has implications with respect to public health policy focus with less emphasis on disinfecting surfaces (fomite transfer) and more on using better filtering mask materials (though there is a study showing that surgical masks are OK for coronaviruses so N95 is not needed by the public) and on better air circulation and air filtration/disinfection. Outdoor activities are at much lower risk than indoor.”

Samengevat: ademen heeft een zeer laag risico, terwijl praten riskant is. De focus van het volksgezondheidsbeleid verschuift daarmee van minder nadruk op desinfectie van oppervlakken, naar meer op betere filtermaskermaterialen, en luchtcirculatie en luchtfiltratie/desinfectie.

Voor het binnenklimaat betekent dit:

  • Optimaal ventileren (‘verdunnen’) en zo mogelijk de ramen open.
  • Pas op hoe de luchtstromen binnenskamers zijn (niet naar personen).
  • Geen re-ventilatie.
  • Toepassing van luchtfiltering (met HEPA-filter).
  • Bewaar de 1,5 meter afstand.

Als klinisch arbeidsgeneeskundige ben ik gespecialiseerd in ‘binnenklimaat’, maar ook zwembaden zijn mijn hobby en specialisme. Neem maar eens een kijkje op www.zwembadpoli.nl, waar je richtlijnen en protocollen vindt voor o.a. veilig zwemmen, zeker nu in coronatijd.

Jan G. Bakker, MD
19 mei 2020.

Jan G. Bakker, MD
● klinisch arbeidsgeneeskundige
● Amsterdam UMC, lokatie AMC
● BRISE geneeskundig adviseur

Share this Press article
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 tumblr
分享在 telegram
分享在 email
分享在 reddit
\