Beschermende maatregelen in de tandartspraktijk

Op de poli van een arbeidsdermatologisch centrum werd een tandartsassistente gezien met eczeem aan de handen en in het gelaat, ontstaan na dertig jaar probleemloos werken. Dit eczeem bleek te berusten op contactallergie voor bestanddelen van moderne tandheelkundige materialen:
methacrylaten en isothiazolinonen. Blootstelling in de tandartspraktijk vindt plaats via direct contact, maar ook via de lucht. Voor de assistente diende helaas een andere werkplek gezocht te worden.
Tandartsen en assistentes worden meer blootgesteld aan verontreinigde stoffen, ziektes en infectieziekten. Waren het vroeger tuberculose, difterie, mazelen of vergiftiging met kwikzilver of formaline; anno 2018 betreft het infectieziekten als hepatitis (geelzucht), virusaandoeningen als Aids, influenza en Corona, allergieën en contacteczeem. Dit maakt beschermende maatregelen als desinfectie, handschoenen, adembescherming maar zeker ook afzuiging en filtering van lucht rond de tandartsstoel en bij de bereiding van materialen noodzakelijk.

Bronnen:

  • Beroepsziekten in cijfers 2018: www.beroepsziekten.nl
  • Doeleman, A. Tandarts nog steeds risicovol beroep. TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2018; 26: 100-2.

Dr. Jan Bakker schrijft als geneeskundig adviseur over problemen die hij in de uitoefening van zijn vak tegenkomt op de werkvloer. Met zijn brede expertise – van beroepsziekten en toxicologie, binnenklimaat & gezondheid, Sick Building Syndrome tot (over)gevoeligheid voor elektromagnetische straling en chemische stoffen, en meer – beschrijft hij zijn kijk op de problematiek die voor veel werknemers en organisaties herkenbaar is. Ook trad de heer Bakker op als deskundige voor de World Health Organisation (WHO) wat betreft richtlijnen voor zwembaden en spa’s.
Dr. Bakker maakt deel uit van het BRISE-team adviseurs/experts. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u hem vertrouwelijk raadplegen, uiteraard met inachtneming van medisch geheim, via deze website.

Share this Press article
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 tumblr
分享在 telegram
分享在 email
分享在 reddit
\