Verbouwingseczeem

Op verzoek van de bedrijfsarts van een universiteit wordt op de poli van een arbeidsdermatologisch expertisecentrum een dertigjarige medewerkster gezien van de personeelsdienst. Zij heeft heftig eczeem in het gelaat en hals na verhuizing naar een recent gerenoveerd kantoor. Het eczeem ontstond binnen 24 uur na het betreden van het pand en verdween langzaam binnen twee weken.

Noch de dermatologische en allergologische voorgeschiedenis, noch arbeidshygiënische metingen boden aanknopingspunten, en collega’s gaven in de maanden erna aan geen klachten te hebben. De resultaten van het contact-allergologisch onderzoek (type IV contactallergieën voor isothiazolinonen en epoxyverbindingen) gaven aanleiding tot het vermoeden dat aerogene blootstellingen aan deze verbindingen uit lijmen en watergedragen verven direct na de verbouwing de klachten zouden kunnen verklaren.

Patiënte durfde het aan om in gezelschap van de klinisch arbeidsgeneeskundige en de leidinggevende het gewraakte pand weer te betreden. Tot opluchting van allen bleef het eczeem uit op dat moment en ook in de werkweek daarna. De casus illustreert het belang van allergologisch en werkplekonderzoek en is karakteristiek voor contacteczeem en urticaria op blootgestelde delen door aerogene blootstelling van voorbijgaande aard.

Dr. Jan Bakker schrijft als geneeskundig adviseur over problemen die hij in de uitoefening van zijn vak tegenkomt op de werkvloer. Met zijn brede expertise – van beroepsziekten en toxicologie, binnenklimaat & gezondheid, Sick Building Syndrome tot (over)gevoeligheid voor elektromagnetische straling en chemische stoffen, en meer – beschrijft hij zijn kijkt op de problematiek die voor veel werknemers en organisaties herkenbaar is. Ook trad de heer Bakker op als deskundige voor de World Health Organisation (WHO) wat betreft richtlijnen voor zwembaden en spa’s.
Dr. Bakker maakt deel uit van het BRISE-team adviseurs/experts. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u hem vertrouwelijk raadplegen, uiteraard met inachtneming van medisch geheim, via deze website.

Share this Press article
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 tumblr
分享在 telegram
分享在 email
分享在 reddit
\