Uitbreiding expert-team BRISE met geneeskundig adviseur

Het verheugt ons te kunnen berichten dat BRISE de heer dr. J.G. Bakker van het Academisch Medisch Centrum (AMC) als geneeskundig adviseur kan toevoegen aan haar team van specialistisch adviseurs op het gebied van de toepassing van luchtreiniging.

Sinds de oprichting van BRISE weten we dat niet alleen nieuwe technieken erg belangrijk zijn bij de ontwikkeling van onze producten. Ook de bundeling van disciplines van verschillende specialisten vergroot de kracht van de techniek en draagt zodoende bij aan het ontwikkelen van innovatieve producten. Met de toevoeging van dr. Bakker aan het BRISE-team zijn we nog beter in staat onze producten in medische zin te perfectioneren en meer mensen te helpen.

Dr. Bakker is momenteel werkzaam als:

 • klinisch arbeidsgeneeskundige
 • Amsterdam UMC, lokatie AMC
 •         Polikliniek Mens en Arbeid
 •         Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 •         ArbeidsDermatologisch centrum

Zijn expertise omvat de volgende terreinen:

 • Occupational medicine (occcupational physician)
 • Occupational diseases (National Expert Occupational Dermatoses and Toxicology)
 • Occupational Dermato-Allergology (consultant)
 • Indoor climate and health
 • IEI (Idiopathic Environmental Intolerances)
 • Sick Building Syndrome
 • ElectroMagnetic Sensitivity
 • Multiple Chemical Sensitivity

Tevens trad de heer Bakker op als deskundige voor de World Health Organisation (WHO) wat betreft richtlijnen voor zwembaden en spa’s en was hij bedrijfsarts voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) namens arbodienst Arbo Unie. BRISE verwelkomt zijn deelname aan het team en de inzet van zijn deskundigheid.

Samen met onze andere experts de heer R. Snoek, expert binnenklimaat en mevrouw A. Lelieveld, architect en adviseur duurzaam wonen & energiebesparing, voorziet BRISE op deze manier in het geven van online advies. Het staat u vrij online professioneel advies te vragen van onze experts. Een extra service die wij aanbieden is het (tegen betaling) bezoeken van uw locatie voor het ontvangen van waardevol advies ter plaatse.

BRISE is niet alleen uitvinder van wereldwijd de eerste luchtreiniger met kunstmatige intelligentie; we maken bovendien uw leven gezonder én comfortabeler. Kies ook voor schonere lucht en gezonder leven.

Share this Press article
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 tumblr
分享在 telegram
分享在 email
分享在 reddit
\